Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro Multi Client Services AS FMC0907 3D Barentshavet melding

Vår ref. 09/916-4; 4211/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Centrica Energi AS, Brendan Murphy, 10.07.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geoservey Ltd, ”Ocean Observer”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 1 kilde ;  2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 140,6 kp/cm2 (13,8 MPa - 2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6407/9, 12.
Tid: Fra 26.08. til 05.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
Discover Petroleum AS DP0910 3D M. Norge, melding, 14.07.2009 
Vår ref. 09/79-44; 4127/09
Selskap og avsenders ref: Discover Petroleum AS, Bengt Larsen, 08.07.2009.
Operatør og fartøy: CGGVeritas Norway AS, ”Veritas Vanguish”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt, volum ikke oppgitt (2 x volum ikke oppgitt).
Kabler og lengde: 10; 6 000 m.
Område: Blokk(ene): 6508/5, 6, 8, 9, 6509/4.
Tid: Fra 10.08. til 31.08.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).