Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro Multi Client Services AS FMC0907 3D Barentshavet melding

Vår ref. 09/57-73; 3874/09.
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Fugro Multiclient Services AS, Laila Rotberget, 26.06.09.
Operatør og fartøy: Fugro-Geoteam AS, ”Geo Caribbien”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 70,5 liter (4300 k.t.).
Antall kabler og lengde: 12; 6000 m.
Område: Blokk(ene): Deler av 7222/2, 3; 7320/8, 9, 12; 7321/4-12; 7322/4, 7, 8, 10-12.
Tid: Fra 01.08. til 01.10.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).