Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS EM0901 4D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/394-2; 2878/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: ExxonMobil N., Rune Musum - Torunn Valheim, 13.05.2009.
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”CGG Amadeus”
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 50,3 liter (2 x 3070 k.t.).
Antall kabler og lengde: 8; 2550 m.
Område: Blokk(ene): 25/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 01.07. til 01.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).