Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ElectroMagnetic GeoServices EMGS0908 EMU Midt-Norge melding

Vår ref. 09/4-41; 6732/09
Bakgrunn: Intet spesielt, men brudd på tidsfrist for innsending av melding. 
Selskap og avsenders ref.: ElectroMagnetic GeoServices ASA, Markus Skarø, 23.11.2009.
Operatør og fartøy: ElectroMagnetic GeoServices ASA, ”BOA Thalassa”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Mottakere - antall: 252.
Område: Blokk(ene): 6303/4, 5, 7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 02.12.2009 til 10.01.2010.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
Lundin Norge AS LN0958 BSU/2D Nordsjøen endringsmelding,
10. desember 2009
Vår ref. 09/56-59; 6817/09.
Bakgrunn: Værhindret i forhold til tidligere meldte periode. Søker om endret tid.
Selskap og avsenders ref: Lundin Norge AS, Anita Hansen, 27.11.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Discovery”
Type: BSU/2D.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt - 2,3 liter (140 k.t.) og annen akustisk instrumentering.
Kildetrykk: 140 bar.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 16/2, 3.
Tid: Fra 28.11.09 til 30.01.10.
Vurdering: Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse. Det omsøkte området ligger innenfor gyteområde for sei med gyting fra ca. 01.01. til ca. 31.03.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk skyting i omsøkt område i nevnte gyteperiode. Ellers har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).