Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO DN0909 2D-BSU Nordsjøen melding,

Vår ref. 09/57-66; 3768/09
Bakgrunn: Meldingen bryter fem ukersregelen. Begrunnelsen er at operatøren ønsker framskyndet oppstart for å unngå konflikt med makrellfisket. DN0909 sees i sammengheng med DN0904. Dersom det er fiskeriaktivitet i ene området, kan operatøren flytte seg til det andre området.
Selskap og avsenders ref: Det norske oljeselskap AS, Kjetil Mjøen, 22.06.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Birkeland”
Type: 2D/BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,5 liter (150 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 2400 m.
Område: Blokk(ene): 31/6, 9; 32/4, 7.
Tid: Fra 01.07. til 15.08.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).