Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum AS DP0906-EM-Bjørnøybassenget, 25.05.2009

25.05.2009
 
Vår ref.: 09/79-22; 2660/09
Bakgrunn: Ingen spesielle.
Selskap og avsenders ref.: Discover Petroleum AS, Lill-Gøril Seljelv, 04.05.09.
Operatør og fartøy: PetroMarker, ”Polarbjørn”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 100-200 kW (2 x 2500 A).
Mottakere - antall: 4; 500 m mellomrom, flyttes stegvis mellom profilene.
Område: Blokk(ene): 7219/2, 3, 5, 6; 7220/1, 2; 7319/11, 12; 7320/10,11.
Tid: Fra 15.06. til 15.08.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).