Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum AS DP0901 3D M. Norge, endring

Vår ref: 09/79-43; 4101/09.
Selskap og avsenders ref: Discover Petroleum AS, Bengt Larsen, 07.07.2009.
Bakgrunn: Dette er en tidligere meldt innsamling som operatøren for en måned siden besluttet å utsette til 2010. At de likevel ønsker å foreta innsamlingen i 2009 er begrunnet med båttilgjengelighet, samt en totalvurdering av tidsaspektet for en god evaluering av prospektet før en "dril/drop"-beslutning mot slutten av 2010.

Ingen merknader til endringene
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).