Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Det norske oljeselskap ASA DN0912 BSU-2D Midt-Norge, melding

Vår ref. 09/100-76; 4784/09
Bakgrunn: Oppstartdato er noe usikker, men tidligst 05.09. Dette er en borestedsundersøkelse inkludert miljøundersøkelse. Linjeplan er foreløpig men CDP-km vil ikke endres vesentlig.
Selskap og avsenders ref: DNO, Kjell Berg, 19.08.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Birkeland”
Type: BSU-2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,5 liter (150 k.t.).
Kildetrykk: 13,8 MPa / 137,9 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6306/2, 3, 5.
Tid: Fra 05.09. til 30.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).