Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Det norske oljeselskap ASA DN0906 BSU/2D Nordsjøen melding

Vår ref. 09/57-41; 3118/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Det norske oljeselskap ASA, Kjell Berg, 27.05.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Syrvey AS, ”Fugro Meridian”.
Type: BSU/2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 7/12.
Tid: Fra 22.06. til 15.07.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressuirsbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).