Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips Norge CP0902 4C Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/313-19; 4456/09
Bakgrunn: Operatøren planlegger en innsamlingstest over de permanente kablene som ligger begravd under havbunnen nord for Ekofisk senter. En tilsvarende test ble utført i mai 2008. Det planlegges å bruke en modifisert utgave av kilden som ble brukt i 2008.
Selskap og avsenders ref: ConocoPhillips Norge, Arne P. Solberg, 28.07.2009.
Operatør og fartøy: ConocoPhillips Norge, ”Stril Myster”
Type: 4C (OBS).
Kilde: Luftkanon(er): 1 kanonfelt 45,9 liter (2800 k.t.).
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m (det nevnes flere kabler i følgeteksten til meldinga - nedgravd eller slept?).
Område: Blokk(ene): 2/4.
Tid: Fra 15.09. til 16.09.2009.
Vurdering og tilråding: Operatøren søker om dispensasjon for å ha med fiskerikyndig person ombord på fartøyet. Dette begrunnes med at fartøyet ikke skal slepe hydrofonkabel, og at undersøkelsen vil bli foretatt i et lite område i en kort periode og med begrenset fiskeriaktivitet. Havforskningsinstituttets kommentar til dette er at i forhold til skremmeeffekt av fisk er det ikke hydrofonkablene som er det essensielle, men derimot luftkanonene. Skremmeffekter er vesentlige i forhold til fiskeri, konsentrerte gytevandringer og på aktive gytefelt. At undersøkelsen derimot er kortvarig og skal foregå innen et lite område kan derimot være moment i forhold til å ha med fiskerrikyndig eller ei.
Ellers ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).