Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGGVeritas CGGV0904 3D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/153-18; 4145/09.
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Veritas DGC Ltd., Mandy Border, 09.07.2009.
Operatør og fartøy: Veritas DGC Ltd., "Viking Vanquish".
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 73,0 liter (2 x 4450 k.t.).
Kabler og lengde: 8; 7000 m.
Område: Blokk(ene): 2/8.
Tid: Fra 01.08. til 30.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).