Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

GDF SUEZ E&P Norge AS GFD0901 2D-BSU Barentshavet, melding

Vår ref. 09/946-1; 4265/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: GDF SUEZ E&P Norge AS, Raphael Fillon, 14.07.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Norway Ltd., ”Ocean Observer” eller "Ocean Researcher" eller "Ocean Seeker".
Type: BSU-høyoppløselid 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 1 kilde 2,6 liter (160 k.t.), maks 3,4 liter (210 k.t.).
Kildetrykk: 140,6 kp/cm2 (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 7124/4.
Tid: Fra uke 35 (24.08.) til 39 (27.09.2009).
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).