Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BP Norge AS BPN0901 Nordsjøen melding

Vår ref. 09/115-31; 6452/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: BP Norge AS, Sissel Knudsen, 09.11.2009.
Operatør og fartøy: BP Norge AS, ”ikke oppgitt”.
Type: VSP/BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 4,1 liter (250 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 5 (?); ikke oppgitt.
Område: Blokk(ene): 2/8.
Tid: Fra 14.11. til 28.11.09.
Vurdering og tilråding:Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse. Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).