Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips PL018 Ekofisk Viktor Bravo BSU melding

[01.04.09]
 

Ref. 09/313-6; 1952/09.
Bakgrunn: Utvinningtillatelse nr. PL018.
Selskap: ConocoPhillips AS [01.04.09]
Operatør og fartøy: Ikke bestemt ennå, ”YY” - ikke bestemt ennå.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160X k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 600 m.
Område: Blokk(ene): 3/4, 7.
Tid: Fra 01.05. til 15.05.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).