Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum DP0905-EM EMU Bjarmelandsplattformen melding

[31.03.09]
 

Ref.: 09/79-9; 1930/09.
Bakgrunn: Undersøkelsetillatelse XX (ikke oppgitt).
Selskap: Discover Petroleum AS [31.03.09]
Operatør og fartøy: PetroMarker, ”Polarbjørn”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - maks. ca. 2 x 2500 A.
Mottakere - antall: 4, 500 m mellomrom, flyttes stegvis langs profilene.
Område: Blokk(ene): 7228/1, 2.
Tid: Fra 05.05. til 30.06.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).