Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BP Norge BPN0990 HR BSU Valhall Nordsjøen melding

[26.03.2009]
 

Ref. 09/115-11; 1819/09
Bakgrunn: Undersøkelsestillatelse nr. 344 PL006B.

Selskap og avsenders ref: BP Exploration Operating Company Ltd. v/ BP Norge AS

Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd., ”Tridens I”

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 600 m.

Område: Blokk(ene): 2/8.
Tid: Fra 20.04. til 31.05.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.


 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).