Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall N. WIN0903 BSU Halten melding

[26.03.09]
 

Ref. 09/398-4; 1794/09
Bakgrunn: Undersøkelsetillatelse nr. PL475 BS.
Selskap: Wintershall Norge ASA
Operatør og fartøy: Garline Geoservey, ”XX - ikke bestemt”.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6406/3 og 6407/1.
Tid: Fra 15.05. til 31.07.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).