Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover P. DP0903-EM EMU Froanbassenget melding

[24.03.09] 

Ref.: 09/79-6; 1766/09.
Bakgrunn: Underskelsestilatelse xx (ikke oppgitt).
Selskap: Discover Petroleum AS                             
Operatør og fartøy: PetroMarker, ”Polarbjørn”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, 2 kilder "effekt" - maks. 2 x ca. 2500 A.
Mottakere - antall: 4, avstand 500 m - flyttes stegvis langs profilene.
Område: Blokk(ene): Deler av 6407/12.
Tid: Fra 28.04. til 10.06.09.
 

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).