Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC3D-SBS2009 3D Nordsjøen endret utføring

[27.03.09]
 

Ref. 09/159-17; 1861/09
Selskap: PGS Geophysical AS

Oppsummering: PGS Geophysical AS søkte om å starte datainnsamlingen av MC3D-SBS2009 i perioden 1. april til 15. juni 2009. Vurderingen fra Havforskningsinstituttet var at blokkene 16/3 og 17/1, 2 ligger nært opptil gyteområde for øyepål og blokkene 25/12 og 26/10, 11 ligger dels inntil og dels innenfor gyteområde for øyepål med gyting i tida ca 01.03 til ca 30.04. Havforskningsinstituttet frarådet seismisk skyting i de nevnte blokker innenfor gytetiden for øyepål.                                                                        
På bakgrunn av Havforskningsinstituttets uttalelser har PGS endret innsamlingspolygonet slik at de vil gjøre innsamlingen i midten av blokkene 17/1-3 først, i stedet for i de blokkene som ligger innenfor gyteområde. De har trukket seg sørøstover for å få mest mulig avstand til de aktuelle gytefeltene. Innsamlingen vil starte i blokk 17/3, lengst sørøst i undersøkelsesområde. Etter 30.04. vil de arbeide seg nordvestover.
Område: Blokk(ene): 16/3; 17/1-3; 25/12; 26/10,11.
Tid: Fra ca. 15.04. til ca. 30.06.09 (ca. 75 dager).

Vurdering og tilråding: Undersøkelsene vil nå starte opp vel 20 nautiske mil unna nærmeste gyteområde for øyepål. Vi har nå ingen merknaden på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).