Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO 3D Midt-Norge melding

[06.03.09]
 

Ref. 09/100-7; 1354/09
Selskap: Det norske oljeselskap ASAOperatør og fartøy: XX, ”Geo Pacific”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 56,7 liter (2 x 3460 k.t.).
Antall kabler og lengde: 8; 5000 m.
Område: Blokk(ene): 6407/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 15.04. til 10.06.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).