Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro MNR09 2D endringsmelding antall fartøy og tidligere oppstart Norskehavet

[13.03.09]
 

Ref. 09/57-9; 1471/09, se også 09/57-1; 238/09.
Selskap og avsenders ref: Fugro Multi Client Services AS
Operatør og fartøy: Fugro Multi Client Services AS, ”Geo Arctic" og "Geo Baltic".
 

Vurdering og tilråding: Operatøren ønsker å starte arbeidet i den sørvestre delen av undersøkelsesområdet. Vi tilrår da at nord-sørlinjene skytes først for å unngå å havne inn i områder med pågående gyting som kan påtreffes i enden av de øst-vestgående linjene.

Ellers ingen merknader til endringene på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).