Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Endringsmelding til CGGVeritas CGGV0902 (Q22 PHIII 2009) 3D Nordsjøen, vår. ref.: 09/153-1; 675/09 av 10.03.09

[16.03.09]
 

Ref.: 09/153-7; 1520/09.
Selskap: CGGVeritas
Operatør og fartøy: Veritas DGC Ltd, "Viking".
Operatøren søker om tidligere oppstart, ca. 15.04., i forhold til vår fraråding om oppstart før 30.04 da øyepålgytingen sannsynlig vil være helt avsluttet.

Vurdering og tilråding: I prinsippet opprettholder vi vårt svar av 10.03.09. Det kan likevel gis åpning for at undersøkelsene kan starte opp 23.04.09. Ellers har vi ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag til endringsmeldingen.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).