Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum DP0902 EM EMU Stordbassenget melding

[18.03.09]
 

Ref.: 09/79-3; 1562/09
Selskap: Discover Petroleum AS
Operatør og fartøy: Promarker, ”Polarbjørn”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, 2 stk, "effekt" - ca. 2500 A.
Mottakere - antall: 4.
Område: Blokk(ene): 26/5, 8.
Tid: Fra 23.04. til 31.05.09.
 

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).