Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST09301 BSU forts. og endring tid Nordsjøen melding

[17.03.09] 
 

Ref. 09/5-37; 1546/09
Selskap: STatoilHydro
Operatør og fartøy: Gardline GeoSurvey Ltd, ”Sea Explorer”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og andre akustisk kartleggingsinstrumenter.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 29/3; 30/1; 33/12; 34/10.
Tid: Fra 09.04. til 09.06.09.

Vurdering: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.
Omsøkt område ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.
Tilråding: Vi vil fraråde at planlagt seismisk skyting blir gjennomført i omsøkt område i gyteperiodene for de nevnte artene.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).