Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST09309 P-kabeltest for BSU Nordsjøen melding

[18.03.09]
 

Ref. 09/5-42; 1581/09
Selskap: StatoilHydro ASAOperatør og fartøy: Maritim Management, ”Bjørkhaug”
Sammendrag: Dette er en funksjonstest av ny teknologi fordelt på to områder utenfor Stavanger.
Type: BSU-test.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 24; 25 m.
Område: Blokk(ene): O1 - 18/2, 3; 19/1; 27/11, 12; 28/10 og O2 - 19/7-12.
Tid: Fra 15.04. til 30.04.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).