Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge WIN09013D Nordsjøene melding

[20.03.09]
 

Ref. 09/398-2; 1697/09
Selskap: Wintershall Norge AS
Operatør og fartøy: Bergen Oilfield Services AS, ”BOS Angler”.

Sammendrag av melding: Del av arbeidsprogrammet til PL443. OD er informert om programmet, men da for et noe senere tidspunt; 15.05. til 10.06.09. Pga. forhold til andre undersøkelser i området søkes om oppstart i uke 18/27.04.09.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 65,6 liter (4000 k.t.).
Antall kabler og lengde: 6; 4500 m.
Område: Blokk(ene): 33/12.
Tid: Fra 27.04. (uke 18). til 31.05.09 (uke 22).

Vurdering: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.
Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).