Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil Hydro ST09310 BSU Nordsjøen melding

[18.03.09]
 

Ref. 09/5-43; 1587/09
Selskap: StatoilHydro ASA
Operatør og fartøy: Maritim Management, ”Bjørkhaug”.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 24; 25 m.
Område: Blokk(ene): 35/1, 2, 4, 5; 6203/10, 11.
Tid: Fra 01.05. til 01.07.09.

Vurdering og tilråding:  Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).