Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGGVeritas CGGV0903 3D Nordsjøen melding

[12.02.09]
 

Ref. 09/153-3; 1159/09
Selskap: Veritas DGC Ltd
Operatør og fartøy: Veritas DGC Ltd., fartøy ikke bestemt.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 79,4 liter (2 x 4840 k.t.).
Kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 6/3; 7/1, 4, 7.
Tid: Fra 01.04. til 30.05.09.

Vurdering: Omsøkt område ligger dels tett inntil og dels innenfor gyteområde for øyepål med gyting fra ca. 01.03. til ca. 30.04.
Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).