Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norske Shell SH0901 3D Halten melding

[13.02.09]
 

Ref. 09/134-2; 881/09
Selskap: AS Norske Shell [13.02.09]
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”CGG Fohn”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 55,4 liter (2 x 3380 k.t.).
Kabler og lengde: 6; 5100 m.
Område: Blokk(ene): 6407/8, 9, 11, 12.
Tid: Fra 15.05. til 16.06.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).