Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS 3D Nordsjøen melding

[03.02.09]
 

Ref. 09/159-1; 687/09
Selskap: PGS
Operatør og fartøy: PGS, "Ramform Viking".
Type: 3D..
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 50,7 l liter (2 x 3090 k.t.).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 8/7-12; 9/7, 10.
Tid: Fra 15.03. til 15.06.09.

Vurdering: Blokkene 8/7, 10 ligger nært opp til gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04. Blokk 9/10 ligger nært opp til gyteomrpåde for torsk med gyting i tida ca. 01.02. til ca. 31.03.
 

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i blokkene 8/7, 10 i nevnte gyteperiode for øyepål og i blokk 9/10 i nevnte gyteperiode for torsk. Ellers har vi ingen merknader til meldinga.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).