Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC3D-Q92009 Nordsjøen melding

[04.02.09]

Ref.: 09/159-2; 716/09
Selskap: PGS
Operatør og fartøy: PGS, "Ocean Explorer".
Type: 3D..
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 50,7 l liter (2 x 3090 k.t.).
Antall kabler og lengde: 6; 4500 m.
Område: Blokk(ene): 8/9,12; 9/7-12 og 10/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 15.05. til 01.10.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).