Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro NBR09 2D Barentshavet melding

[04.02.09]

PGS MC3D-SBS2009 3D Nordsjøen melding
Ref. :09/159-3; 736/09
Selskap: PGS
Operatør og fartøy: PGS, "Ocean Explorer".
Type: 3D..
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 50,7 l liter (2 x 3090 k.t.).
Antall kabler og lengde: 6; 4500 m.
Område: Blokk(ene): 16/3; 17/1, 2; 25/12 og 26/10, 11.
Tid: Fra 01.04. til 15.06.09.

Vurdering: Blokkene 16/3 og 17/1, 2 ligger nært opp til gyteområde for øyepål og blokkene 25/12 og 26/10, 11 ligger dels inntil og dels innenfor gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.

Tilråding: Vi vil fraråde seismisk skyting i de nevnte blokker innenfor gytetiden for øyepål.


 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).