Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro NBR09 2D Barentshavet melding

[15.01.09]

Ref.: 09/57-2; 240/09
Selskap og avsenders ref: Fugro Multiclient Services AS

Operatør og fartøy: Fugro Multiclient Services AS, ”Hawk Explorer”
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: 82,0 liter (5000 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1, 8000 m.
Område: Stor del av Barentshavet, jf. gult polygon i mottatt kart.
Tid: Fra ca. 15.04.09 med varighet ca. 4 mnd.
 

Vurdering: Det omsøkte området omsluttet i nord, øst og sør et gyteområde for hyse i kvadrantene 7115, 7116, 7215 og 7216 med gyting i perioden ca. 15.03. til ca. 15.05.
Det omsøkte området ligger nært opp til gyteområder for torsk i kvadrantene 7016-7018, 7020 og 7021 med gyting i perioden ca. 15.03. til 15.05.
Det omsøkte området ligger videre nært opp til gyteområder for lodde i kvadrantene 7122-7127 med gyting i perioden ca.01.03. til ca. 30.04.

Tilråding: På dette grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i kvadrantene 7116, 7117, 7215-7217, 7016-7018 og i sørlige halvdeler av 7120 og 7121 i perioden 15.04. til ca. 15.05. Videre vil vi fraråde seismisk aktivitet i sørlige og midtre deler av kvadrantene 7122-7127 i perioden ca. 15.04. til ca. 30.04.

Vi har positivt merket oss operatørens uttrykte vilje til å arbeide fleksibelt innen området. Ved å arbeide i nordlige og nordøstlige deler av omsøkt område i første deler av undersøkelsesperioden kan operatøren unngå mulige "problemtilstander".

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).