Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS-NOPEC NSRO9 2D Nordsjøen-Møre meldiing

[12.02.09]
 

Ref: 09/198-1; 858/09
Selskap: TGS-NOPEC ASA
Operatør og fartøy: TGS-NOPEC ASA, ”Bergen Surveyor”.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 72,2 liter (4400 k.t.).
Kabler og lengde: 1; 8000 m.
Område: Kvadrant(er): Omsøkt område dekker en stor del av NØS fra ca. N 59°35' til ca. N 63°05' og i følgende kvadranter: 25, 26, 30-36, 6201-6204.
Tid: Fra 01.04. til 31.07.09.

Vurdering: Omsøkt område dekker følgende gyteområder:
For øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.
For sild med gyting i tida ca. 01.02. til ca. 30.04. (i nordøstre del av kv. 6204).
For hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15. 05.
 

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk av planlagt type innenfor eller tett ved de nevnte gyteområdene i gyteperiodene.* Ved å ta utgangspunkt i denne informasjonen for utføring av undersøkelsen kan operatøren sannsynlig unngå mulige "problemsituasjoner".

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).