Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin LN0902 3D bl. 16-1 Nordsjøen melding

[02.03.09]

Ref. 09/56-18; 1220/09
Selskap: Lundin Norway AS
Operatør og fartøy: PGS, ”Atlantic Explorer”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 50,7 liter (2 x 3090 k.t.).
Kabler og lengde: 6; 6000 ev. 5000 m.
Område: Blokk(ene): 16/1.
Tid: Fra 01.04. til ca. 15.06.09.

Vurdering: Blokk 16/1 ligger tett inntil gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.
Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i blokk 16/1 i nevnte gyteperiode. Ellers har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Vi vil videre rose Lundin Norway AS for grundig gjennomgang av noe ny teknologi og operasjoner tilknyttet undersøkelsen.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).