Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norske Shell Pierce 2009 3D Nordsjøen melding

[29.01.09]
 

Ref. 09/134-1; 591/09
Selskap: Norske Shell U&P
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”CGG Search”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 41,2 liter (2 x 2510 k.t.). 
Kabler og lengde: 8; 5400 m.
Område: Kvadrant 7.
Tid: Fra 07.05. til 14.06.09 (ca. 3 dagaer i norsk sone).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).