Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge WIN0901 3D Tampen - Nordsjøene endring ny melding

[07.04.09]
 

Bakgrunn: Wintershall Norge har tidligere søkt om tillatelse til å gjennomføre en 3D-undersøkelse på lisens PL443 med oppstartdato 27.04.09. Havforskningsinstituttet frarådet oppstart før ca. 15.05. pga. hysegyting i området.
Vi er blitt gjort kjent med at mange operatører skal skyte seismikk fra ultimo mai og framover i nærliggende områder. Det kan være gunstig for Wintershall og forenkle tidsdelingsregimet for alle aktørene i området om Wintershall kan komme i gang noe før dette. Wintershall søker derfor om tillatelse til å starte innsamlingen for WIN0901 så tidlig som mulig i perioden 4-14.05.
Selskap: Wintershall Norge ASØvrige opplysninger: Se innkopiert opprinnelig svarbrev nederst.
Område: Blokk(ene): XX.
Tid: Fra et tidspunkt i perioden 4-14.05.09.

Vurdering og tilråding: Vi kan åpne opp for at operatøren kan starte opp undersøkelsen fra ca. 08.05.09
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).