Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS NOPEC MC3D HFC09 3D Barentshavet melding

[27.03.09]

Bakgrunn: Denne undersøkelsen gjelder maks. ca. 4500 km2 med 3D-datainnsamling. MV ”Geo Barents” med to kilder og åtte hydrofonkabler vil bli brukt til datainnsamlingen. Innsamlingen vil kunne vare opp til ca. 5 måneder dersom hele undersøkelsen blir gjennomført.
”Geo Barents” arbeider for tiden utenfor Liberia der de kan være ferdige ca. 1. mai. I så fall vil oppstart på HFCO9 neppe bli før ca. 20. mai. For sikkerhets skyld har TGS-NOPEC anført l. mai som tidligste oppstartstidspunkt, idet utenforliggende omstendigheter kan føre til tidligere avslutning i Liberia.
Selskap: TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
Operatør og fartøy: TGS-NOPEC , ”Geo Barents”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 55,8 liter (2 x 3400 k.t.).
Antall kabler og lengde: 8; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7323/6, 9; 7324/2-11; 7325/1-5; 7424/12; 7425/7-12; 7426/7-10..
Tid: Fra ca. 01.05. til ca. 01.10.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).