Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0893 BSU bl. 34/7 & 10 ny tid

[25.11.08]
 

Ref. 08/15-510; 7431/08
Selskap: StatoilHydro, BMC
Operatør og fartøy: Gardline Geosyrvey Ltd, ”L'Espoir” 
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen lettseismisk instrumentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 34/7, 10.
Tid: I perioden 26.11.08 til 31.01.09.
Vurdering: Det omsøkte området ligger dels innenfor og dels tett ved gyteområde for sei i tida ca. 01.01. til ca. 31.03.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område i nevnte periode.


 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).