Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST 09304 BSU Oseberg melding

[30.12.08]
 

Ref. 09/JD-2; xx/09
Selskap: StatoilHydro
Operatør og fartøy: Gardline Geoservey, ”Sea Explorer”

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen akustisk instrumentering og bunnprøvetaker.
Kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 30/5, 6, 8, 9.
Tid: Fra 30.01. til 30.04.09.

Vurdering: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for
- sei med gyting i tida ca. 01.01. til ca. 31.03,
- augepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04,
- hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område som overlapper med gytefelt for tre arter i tida 01.03. (dags dato) til ca. 15.05.09.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).