Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

P-Cable 3D Seismic AS testing Oslofjorden melding

[28.11.08]

Vår ref. 08/1373-1; 7432/08
Selskap og avsenders ref: P-Cable 3D Seismic AS, FNE, 24.11.08.
Operatør og fartøy: P-Cable 3D Seismic AS, ”Trygve Braarud”
Type: Testing av seismiske minimottakerkabler.
Kilde: Gnistutlader, effekt er ikke oppgitt.
Kabler og lengde: Ikke oppgitt.
Område: Bunnefjorden, indre Oslofjorden mellom Konglungen og Sjøstrand.
Tid: Fra 01.12. til 02.12.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag i det dette er bruk av lettseismisk kilde.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).