Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ElectroMagnetic GeoServices EMGS0808 EMU Norskehavet/M. Norge melding

[28.10.08]

Vår ref. 08/40-43; 6719/08
Selskap og avsenders ref.: ElectroMagnetic GeoServices ASA, GF, 15.10.08.
Operatør og fartøy: ElectroMagnetic GeoServices ASA, ”Atlantic Guardian” eller "BOA Thalassa".
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Mottakere - antall: Opptil 80.
Område: Kvadrant(ene): Deler av 6407 og 6408.
Tid: Fra 18.11.08. til 15.01.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).