Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0861 Frigg Delta BSU Nordsjøen meldning

[22.10.08]

Ref. 08/15-447; 6170/08
Selskap: StatoilHydro, TR, 24.09.08.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey, ”Sea Explorer" eller ”L'Espoir".
Type:BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen lettseismisk instrumentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 25/2.
Tid: Fra 20.10.08 til 20.01.09.

Vurdering: I meldinga oppgis omsøkt område til å være blokk 25/2-17. Nevnte blokk ligger innenfor gyteomrdet for følegnde arter:
For sei med gyting i tida ca. 01.01. til ca. 31.03.
For øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.
For hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i tida 01.01. til 15.05.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).