Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norske Shell SH08S1 BSU bl. 6407-9 Halten V melding

[04.09.08]

Ref. 08/158-34; 5702/08 og e-post av 04.09.08.
Selskap: AS Norske Shell, KS, 29.08. og 04.09.08.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Birkeland”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.). Kabler og lengde: 1, 0m.
Område: Blokk(ene): 6407/9. Tid: Fra tidligst 07.09.08 med ca. 30 dagers varighet.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).