Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0858 Theta NE BSU Nordsjøen melding

[22.10.08]

Ref. 08/15-466; 6510/08
Selskap: StatoilHydro, AK, 06.10.08.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey, ”Sea Explorer".
Type:BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen lettseismisk instrumentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): I del av 16/4, 7 og 15/6, 9.
Tid: Fra 03.11.08 til 03.02.09.

Vurdering: Nevnte blokker ligger nært inntil eller innenfor gyteområdet for følgende arter:
For sei med gyting i tida ca. 01.01. til ca. 31.03. (nært inntil).
For øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04. (innenfor).

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i tida ca. 01.01. til ca. 30.04. Ved mer nøyaktig områdeangivelse kan tilrådingen endres. Ellers ingen merknader til undersøkelsen.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).