Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DONG Energy DONG0802 Trym BSU bl. 3-7 Nordsjøen endring

[12.10.08]

Ref. 08/615-14; 6585/08
Selskap: DONG Energy AS, TE, 09.10.08.
Operatør og fartøy: Fugro Survey Ltd., ”Fugro Mercator”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.) og annen lettseimisk instrummentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 3/7.
Tid: Fra 01.12.08. til 01.02.09.

Vurdering og tilråding: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for torsk i tida ca. 01.02. til ca. 31.03. Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan utføres som omsøkt, men ved ev. videre utsettelse/forskyvning vil det påkomme restriksjoner for området.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).