Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0862 BSU bl. 30-9 Nordsjøen melding

[14.09.08]

Ref. 08/15-417; 5701/08
Selskap: StatoilHydro ASA, AK, 29.08.08.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey, ”Sea Explorer” eller "L'Espoir".
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen akustisk kartleggingsinstrumentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 30/9.
Tid: Fra 26.09. til 26.12.08.

Vurdering: Omsøkt blokk ligger inne i gyteområde for sei med gyting fra ca. 01.01. til ca. 31.03. En viss tid før dette kan vi ha konsentrerte gytevandringer inn mot gyteområdet.

Tilråding: Vi tilrår at undersøkelsen blir gjort ferdig innen 01.12.08.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).