Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0837 - Heidrun 3D test linjer bl. 6507-7, 8, 9 Halten melding

[14.09.08]

Ref. 08/15-431; 5948/08
Selskap: StatoilHydro ASA, AT, 10.09.08.
Operatør og fartøy: Fugro-Geoteam AS, ”Geo Celtic”
Type: 3D testlinjer.
Kilde: Luftkanon(er): 1 felt 86,6 liter (5280 k.t.).
Kabler og lengde: 6, 3300 m.
Område: Blokk(ene): 6507/7-9.
Tid: Fra ca. 01.10. til ca. 01.11.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).