Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro PETROMAKS test seismisk utstyr Salhusfjorden melding

[08.09.08]

Ref. 08/23-45; 5439/08. Se også sak 08/23-44.
Selskap: Fugro Multi Client Services AS, KB, 18.08.08.
Operatør og fartøy: Fugro Multi Client Services AS, ”H.U. Sverdrup”
Type: Testing
Kilde: Luftkanon(er): 0,7 liter (40 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 300 m.
Område: Blokk(ene): Sahusfjorden.
Tid: Fra 08.09. til 15.09.08

Vurdering og tilråding: Vi viser til uttalelse fra Fiskeridirektoratet og støtter denne. Ellers ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).