Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

EMGS0806 vurdering-tilråding

[31.08.08]

Ref. 08/40-JD; JD/08
Selskap: ElectroMagnetic GeoServices ASA, TF, 11.07.08
Operatør og fartøy: ElectroMagnetic GeoServices ASA, ”Stadt Angler”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Mottakere - antall: Opptil 75 stk.
Område: Blokk(ene): Jf. vedlagte kart
Tid: Fra 15.08. til 15.11.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. 
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).